1. Arrangör

Heimstaden, Ö Promenaden 7, 211 28 Malmö

2. Vem får delta

Alla som är hyresgäster hos Heimstaden i Sverige och uppfyller kraven nedan kan delta i tävlingen. Anställda på Heimstaden samt deras familjer får inte delta i tävlingen.

3. När kan du delta?

Tävlingen börjar den 22 mars 2017 och slutar den 21 april 2017. Du kan inte delta i tävlingen när tävlingsperioden är slut. Vinnarna meddelas via email av Heimstaden senast den 1 maj 2017.

4. Hur deltar du?

För att delta i tävlingen ska du skicka en bild och motivering på vad Tid för dig är, samt fullständigt namn och hemadress till tidfordig@heimstaden.com

Genom att skicka in bild och motivering godkänner du ditt deltagande i tävlingen och tävlingsvillkor. I och med detta intygas också att du själv skrivit motivationen.

5. Vinnare

Vinnarna utses av en jury på Heimstaden baserat på de bidrag som juryn anser har bäst motivering. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinsten kan ej bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinnarnas bilder publiceras på Heimstadens hemsida och Instagramkonto med namn och ord efter tävlingens avslut.

6. Priser

Vinst 1-3, valfri matkasse från Middagsfrid en månad (4 leveranser). Vinst 4-50, biobiljetter för två.

Priset skickas till vinnaren efter tävlingens slut.

Priserna skickas via post efter avslutad tävling. Heimstaden ansvar inte för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser orsakade av Posten och / eller av sk. Force Majeure.

7. Tryckfel och oavsiktliga misstag

Heimstaden och andra parter i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingen.

8. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter ges inte till 3:e part.

9. Ansvar och rättigheter

Genom att delta i tävlingen godkänner du att Heimstaden äger rätten att publicera tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget kan användas av oss för vilket ändamål som helst, dock endast inom Heimstadens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed, utan någon form av ersättning eller annan avgift.