Malmö - Rosengård

Culture Casbah

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård i Malmö. Här ska skapas ett levande stråk med nya funktioner och målpunkter, en ny lokal mötesplats och nya bostadstyper och arkitektur.

Blandade boendeformer
Storlek:
Ej fastställt
Lägenheter:
Ej fastställt
Tillgänglig:
Byggstart 2022