Vem ansvarar för brandskyddet i lokalen?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje företag så bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand. Exempel på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är:

  • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
  • Att utrymningsvägar inte är blockerade
  • Att branddörrar hålls stängda
  • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet? Etc.
  • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
  • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats
  • Att kontroller och åtgärder dokumenteras

Heimstaden KundserviceSkapad: 30 August, 2021, 08:30
Tråden är låst för vidare kommentarer.