Kära hyresgäst

Vi bjuder på hemkörningsavgiften

Det är tuffa tider just nu och Covid-19 påverkar allas situation. Vi tänker särskilt på dig som är född 1950 eller tidigare och som behöver hålla dig hemma. Heimstaden vill underlätta för dig och bjuder därför på hemkörningsavgiften om du beställer hem mat.

Uppdatering 2020-05-23: Nu är heimkörningsperioden avslutad.

Under perioden 22 april till 22 maj bjuder vi på hemkörningsavgift upp till 500 kr när du beställer hem mat från din matvarubutik. Vi ersätter dig med ett engångsavdrag på hyran.

Samla ihop dina kvitton för perioden och skicka in till oss på Heimstaden, via mail eller post. Kvittona måste innehålla uppgift om leveransmottagare, leveransadress och leveransdatum.

Postadress:

Sandra Sofinet, Heimstaden Förvaltnings AB,
Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö.

Mailadress:

hyresadm@heimstaden.com

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundservice, ring 0770-111 050.

Med vänlig hälsning,

Maria Petersson
vd Heimstaden Förvaltning

Maria Petersson 2019