En man och en kvinna står på ett hustak i orange skyddsvästar och hjälmar och pekar på något.

Hållbart boende

På Heimstaden har vi ett livslångt perspektiv på fastigheter, vilket innebär att vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med inställningen om att äga dem för evigt. För oss har hållbarhet många dimensioner och kräver såväl socialt ansvar och skydd för miljön, som trygga arbetsplatser och en hållbar värdekedja.

Därför löper ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor som en röd tråd genom hela organisationen med utgångspunkt i vårt löfte om att erbjuda omtänksamma boenden som förenklar och förgyller livet.

Klimatförändringar är en av våra viktigaste prioriteringar

l flera aspekter ligger vi på Heimstaden i framkant gällande hållbarhet, men vi är öppna med att det finns mer att göra för att fullt ut adressera och hantera klimatutmaningarna.

Vår hållbarhetsstrategi baseras på ISO 26000-standarden, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt FN:s Global Compact, vilka tillsammans utgör en stabil grund för hållbart beslutsfattande.

 

Några av våra klimat- och miljömål är:

  • Fossilbränslefri verksamhet 2030.
  • 100 % förnybar el i samtliga länder där Heimstaden är verksamma i 2021.
  • Minst 1% minskad vattenanvändning/kvm och år till 2030.
  • Minska växthusgasutsläppen med minst 46 procent från till 2030.
  • Nyproducerade hus ska inneha produktion av förnybar energi.

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.