Ett barn i randig tröja håller i en träbalk i en gympasal

Berättelse från barns verklighet

Vi på Heimstaden är stolt Hållbarhetspartner till Rädda Barnens arbete för barn i utsatta situationer i Sverige. Tillsammans kan vi stötta fler barn och därmed arbeta mot de globala målen i Agenda 2030. 

I Sverige finns det många barn som av olika anledningar lever i otrygghet. De barn som hade det tufft innan coronapandemin befinner sig nu i en ännu svårare situation. Rädda Barnen arbetar för att ge dem en trygg och meningsfull fritid, stöd från trygga vuxna och fortsatt möjlighet att påverka sin situation och göra sina röster hörda i samhället.

För barn som varit på flykt ska Sverige vara en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Men många möts av svåra utmaningar, med otrygg bostadssituation, långa väntetider och orimliga krav.

Någon mil utanför Norrköping bor flera familjer som deltar i Rädda Barnens aktiviteter för en meningsfull fritid och ett tryggare föräldraskap. På fredagar anordnas gymnastik för barnen i samarbete med den lokala gymnastikföreningen och på tisdagar, medan barnen är i skolan, träffas föräldrarna för att få stöd i sin föräldraroll av oss och av varandra.

Majoriteten av familjerna kom till Sverige under 2015, men de flesta av barnen är födda här eller kom som bebisar. Många familjer berättar om hur de har flyttats runt sedan de anlände till Sverige och hur tufft det är för barnen att ständigt bryta upp. Nyligen har många av dem fått besked om att de behöver lämna orten till sommaren 2021 och återigen flytta dit Migrationsverket anvisar dem. Var de hamnar vet de inte än.

Alba* är en av de som lever i denna osäkerhet, och hotet om utvisning hänger över familjen. Hon har tre söner, varav José* är hennes yngsta. Barnen går på Rädda Barnens gymnastik på fredagar, och Alba* deltar ofta i aktiviteterna och hjälper till att anordna till exempel hinderbanor med olika stationer.

– Det är roligt för barnen, jag ser hur glad José* blir. Det är också en bra stund för mig. Lite av all den stress jag känner släpper och det hjälper mig att tänka på annat än mina bekymmer, säger Alba*.

Rädda Barnen stöttar barnfamiljer som befinner sig i en pågående asylprocess och de som fått avslag men som inte har eller kunnat lämna Sverige. Vi stöttar bl.a. genom verksamheter som ger barnen en meningsfull och utvecklande fritid samt anordnar stödgrupper för föräldrar i sin föräldraroll. Vi arbetar även aktivt med att påverka beslutsfattare och opinionen för att Sverige ska ha en human migrationslagstiftning som skyddar barn och familjer på flykt.

*barnens namn har ändrats för skydda deras identitet.

Rädda Barnens arbete för barn i Sverige svarar upp mot de globala målen 1, 4, 5, 8, 10, 11 och 16 i FNs Agenda 2030. Läs mer om Rädda Barnens arbete här.

En pojke leker i en gympasal på en röd madrass
Fotograf: Saman Saidi / Save the Children