Hållbart

Fossilfritt i Ystad innan årets slut

Heimstaden arbetar intensivt med att effektivisera drift och teknik i våra fastigheter för att minska onödig energianvändning och utsläpp av koldioxid.

Under året har vi bland annat installerat flera värmepumpar runt om i landet. I Ystad pågår dessutom ett utbyte där två oljepannor med gamla värmepumpar byts ut mot fossilfri fjärrvärme. I höst färdigställs de sista installationerna och därefter har Heimstadens samtliga 55 fastigheter i Ystad fossilfri energiförsörjning.

Att värmepumparna är effektiva ser vi exempelvis i fastigheten Carl 4 i Ystad, där den nya värmepumpen minskade på användningen av energi med uppemot 30 procent under perioden januari till maj i år, jämfört med året innan.

– Det är kul att se att vi med hjälp av effektiv drift och nya moderna värmepumpar på flera orter kan spara så mycket energi, och att vi med valet av fjärrvärme från Ystad Energi dessutom nu avvecklat de sista fossildrivna värmeanläggningarna i Ystad, säger Magnus Lindberg, drifttekniker.

Förutom att fjärrvärmen är mer klimatsmart kommer antalet driftstörningar att minska, då de tidigare värmepumparna varit gamla och har stannat ibland.
Samtidigt testar Heimstaden ny teknik för att ytterligare energieffektivisera våra fastigheter.

Ett jämnare klimat

Vi har installerat 3200 så kallade rumsgivare i cirka 160 fastigheter i Sverige. Rumsgivaren reglerar värmen i lägenheten efter rådande temperatur och tar hänsyn till om det är exempelvis soligt eller blåsigt väder. Tack vare detta styrsystem har vi kunnat minska användningen av både el och värme avsevärt. Dessutom får hyresgästerna ett jämnare klimat i lägenheterna och får på detta sätt en bättre värmekomfort.

Nya reglercentraler har också installerats. Dessa larmar direkt till kopplade mobiltelefoner om något är fel, exempelvis om en pump gått sönder, en ventil hängt sig eller om det går ut för varmt eller kallt vatten. Tack vare larmfunktionen kan vi bli varse och förhoppningsvis hinna åtgärda problemet innan hyresgästerna märker något.

Även på solcellsfronten går det framåt inom Heimstaden. Tre nya projekt är i uppstarten och det gäller tre större fastigheter i Norrköping, Karlskrona och Lund som ska få solcellsanläggningar.

– Våra goda erfarenheter från de solcellsinstallationer som gjorts under de senaste åren gör att vi nu valt att fortsätta våra satsningar inom detta område. Precis som med avvecklingen av olja och andra fossilbaserade energislag minskar detta påverkan på klimatet. Detta tack vare att vi både använder solcellsel i våra fastigheter och säljer solelöverskottet till andra elkunder som då kan använda hållbart producerad el i sina anläggningar, säger Patrik Nilsson, drift- och teknikchef.

Heimstadens solcellsanläggning i Solstaden i Flogsta som invigdes för ett år sedan sparar 240 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar nästan 10 normalvillors årsförbrukning av energi.