En ståtlig och vacker byggnad

I Norrköping finner vi denna vackra byggnad som går under fastighetsbeteckning Liljan 16-17. Med sina respektabla 126 år har fastigheten en lång och intressant historia. Det råder delade meningar om vem som var arkitekt men det mesta tyder på att det var Karl Flodin, en skicklig yrkesman som var utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. År 1886 tillträder Karl Flodin som stadsarkitekt i Norrköping. Han kom att göra stordåd som stadsarkitekt och med verk som Sankt Johannes kyrka, Förenade Yllefabrikerna AB och Mälarprovinsernas bank satte Karl Flodin sin prägel på stadsbilden.

Liljan 16-17 är både vacker och ståtlig. Den putsade fasaden är gul och vit, två mjuka färger som förmedlar rofylldhet. Hörntornet har kupoltak med cirkulär bas och man kan se hur barockens formspråk tittar fram. Fastigheten pryds av ornament i olika former, en maskaron föreställande ett lejonhuvud är utformat i enlighet med den tidens stilideal. Trapphuset är praktfullt och inbjudande. Karl Flodin har tänkt på varje detalj, inget har lämnats åt slumpen. Kanske var det just denna noggrannhet som gjorde honom till en aktningsvärd och respekterad arkitekt. Den 18 augusti 1930 dör Karl Flodin, 73 år gammal. Idag är det snart 90 år sedan som han gick bort och även om hans liv endast är en fotnot i historien så lever hans inre väsen kvar genom de byggnader han en gång hjälpte till att skapa och älska.