Vårt miljøansvar
TROSKA O ŚRODOWISKO

Troska o ludzi
i środowisko naturalne

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za środowisko

Zrównoważony rozwój firmy ma wiele wymiarów. Jednym z nich — tuż obok zapewnienia bezpiecznych, atrakcyjnych miejsc pracy i wdrożenia zrównoważonego łańcucha wartości — jest odpowiedzialność za środowisko. Dla Heimstaden myślenie i działanie w sposób zrównoważony jest czymś naturalnym. Dzięki długoterminowym inwestycjom w nieruchomości, przy jednoczesnym odpowiedzialnym systemie pracy, możemy koncentrować się zarówno na ludziach, jak i klimacie oraz środowisku. Głęboko wierzymy w długofalową moc naszych działań, a dodatkowo respektujemy postanowienia Porozumienia Paryskiego oraz globalne cele ONZ związane ze zrównoważonym rozwojem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności, przeczytaj nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020 (wersja angielska)

Na szczyt