Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za środowisko

Zrównoważony rozwój firmy ma wiele wymiarów. Jednym z nich — tuż obok zapewnienia bezpiecznych, atrakcyjnych miejsc pracy i wdrożenia zrównoważonego łańcucha wartości — jest odpowiedzialność za środowisko. Dla Heimstaden myślenie i działanie w sposób zrównoważony jest czymś naturalnym. Dzięki długoterminowym inwestycjom w nieruchomości, przy jednoczesnym odpowiedzialnym systemie pracy, możemy koncentrować się zarówno na ludziach, jak i klimacie oraz środowisku. Głęboko wierzymy w długofalową moc naszych działań, a dodatkowo respektujemy postanowienia Porozumienia Paryskiego oraz globalne cele ONZ związane ze zrównoważonym rozwojem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności, przeczytaj nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020 (wersja angielska)