Nyproduktion

En del i vår affärsidé är att bygga nya bostäder på orter där vi redan är etablerade eller på för oss nya orter som präglas av tillväxt. Vi bygger både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, beroende på vad som efterfrågas på orten och vad som bedöms vara långsiktigt hållbart. På de aktuella orterna för vi en tät och konstruktiv dialog med kommunen för att kunna bygga fler nya bostäder, av den typ som efterfrågas just där. Resultatet av ett lyckat samarbete blir att kommunens invånare får snabbare tillgång till fler bostäder på bra lägen och att vi får fler nöjda hyresgäster. Att kunna producera egna bostäder och långsiktigt äga dem ser vi som en styrka och konkurrensfördel i vår pågående expansion. Kontrollen över allt från första spadtaget till inflyttning blir en extra garanti gentemot våra kunder som vill bo i trygga bostäder som förenklar och förgyller livet.

När vi bygger nytt bygger vi smart
När vi bygger nya bostäder är miljöaspekten alltid en prioriterad fråga, inte minst när det gäller val av material och teknik. Nyproducerade fastigheter är betydligt mer energieffektiva än äldre fastigheter, i vissa fall kan skillnaden i energiförbrukning vara så stor som 40 procent. I alla nya lägenheter som vi färdigställde i Malmö och i Vetlanda under 2016, har vi installerat individuell mätning av varmvatten och all el kommer från ursprungsmärkt vattenkraft. Flera av våra kommande projekt, till exempel Inre hamnen i Norrköping, ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver, ett certifieringssystem där särskilt stor hänsyn tas till energi, inomhusmiljö och material.