Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig att läsa på̊ vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall                           VD  ...

Heimstaden förvärvar 303 lägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av lägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker genom förvärv av bolag som äger ett väl...

Heimstaden avyttrar resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB

Heimstaden har avyttrat resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB) till Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2...

Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende förhandlingssamarbete

Heimstaden och Hyresgästföreningen har efter tidigare strandade hyresförhandlingar kommit överens om 2016-års hyresjustering i Norrköping. Samtidigt har partnerna tecknat en avsiktsförklaring för att...

Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning

Heimstaden, en av Sveriges ledande förvaltare av hyresbostäder, och den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal för att stärka Heimstadens ledning med strategisk rådgiv...

Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av ägarlägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker både genom förvärv av bolag samt gen...

Heimstaden förvärvar 40% ägarandel i Gamlebro av Ståhl Invest i Norrköping

Heimstaden AB har genom sitt bolag Heimstaden Investment AB förvärvat 40% ägarandel i Gamlebro AB av Ståhl Invest i Norrköping AB, vilket medför att ägarstrukturen i Gamlebro fr o m 1 januari 2016 änd...

Heimstaden förstärker ledningen med Kent Persson

Heimstaden förstärker sin ledning och rekryterar Kent Persson, tidigare partisekreterare för Moderaterna, som utvecklingschef och senior investment manager. Kent Persson kommer arbeta med att utveckla...

Heimstaden rekryterar kommunikationschef

Malmö, 2015-12-09; Heimstaden AB förstärker sin organisation och rekryterar Karmen Mandic som kommunikationschef. Karmen Mandic kommer att ansvara för att bygga upp en stark varumärkes- och kommunikat...

Heimstaden förvärvar fastigheter i Norrköping

Heimstaden AB har ingått avtal avseende förvärv i Norrköping. Beståndet består av tre centrala fastigheter innehållande 101 bostadslägenheter. Total yta är ca 6 460 kvm och säljare är IHF Bostad No...