Nyhetsrum

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 29 april 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämm...

Delårsrapport januari-mars 2016

Periodens hyresintäkter uppgick till 186 mkr (187) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,1) Driftnettot uppgick totalt till 80 mkr (83) Finansnettot förbättrades till -26 mkr (-4...

Heimstaden säljer till Bostadsrättsförening i Malmö

Heimstaden AB har skrivit avtal avseende försäljning av bostadsfastigheten Ängdala 1 i Malmö. Köpare är den nybildade Bostadsrättsföreningen Ängdala 1. Fastigheten, uppförd 1951, ligger i ett attrakti...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 29 april 2016 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig att läsa på̊ vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall                           VD  ...

Heimstaden förvärvar 303 lägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av lägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker genom förvärv av bolag som äger ett väl...

Heimstaden avyttrar resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB

Heimstaden har avyttrat resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB) till Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2...

Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende förhandlingssamarbete

Heimstaden och Hyresgästföreningen har efter tidigare strandade hyresförhandlingar kommit överens om 2016-års hyresjustering i Norrköping. Samtidigt har partnerna tecknat en avsiktsförklaring för att...

Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning

Heimstaden, en av Sveriges ledande förvaltare av hyresbostäder, och den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal för att stärka Heimstadens ledning med strategisk rådgiv...

Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av ägarlägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker både genom förvärv av bolag samt gen...