Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning

Heimstaden, en av Sveriges ledande förvaltare av hyresbostäder, och den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal för att stärka Heimstadens ledning med strategisk rådgiv...

Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av ägarlägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker både genom förvärv av bolag samt gen...

Heimstaden förvärvar 40% ägarandel i Gamlebro av Ståhl Invest i Norrköping

Heimstaden AB har genom sitt bolag Heimstaden Investment AB förvärvat 40% ägarandel i Gamlebro AB av Ståhl Invest i Norrköping AB, vilket medför att ägarstrukturen i Gamlebro fr o m 1 januari 2016 änd...

Heimstaden förstärker ledningen med Kent Persson

Heimstaden förstärker sin ledning och rekryterar Kent Persson, tidigare partisekreterare för Moderaterna, som utvecklingschef och senior investment manager. Kent Persson kommer arbeta med att utveckla...

Heimstaden rekryterar kommunikationschef

Malmö, 2015-12-09; Heimstaden AB förstärker sin organisation och rekryterar Karmen Mandic som kommunikationschef. Karmen Mandic kommer att ansvara för att bygga upp en stark varumärkes- och kommunikat...

Heimstaden förvärvar fastigheter i Norrköping

Heimstaden AB har ingått avtal avseende förvärv i Norrköping. Beståndet består av tre centrala fastigheter innehållande 101 bostadslägenheter. Total yta är ca 6 460 kvm och säljare är IHF Bostad No...

Delårsrapport januari-september 2015

- Periodens hyresintäkter ökade till 555 mkr (371) - Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2% (99,5) - Driftnettot uppgick totalt till 282 mkr (202) - Finansnettot uppgick till -118 mkr (-108)...

Heimstaden förvärvar CA-fastigheters bestånd i Karlskrona

Heimstaden AB ingick idag avtal avseende förvärv av CA-Fastigheters bestånd i Karlskrona. Beståndet består av 14 fastigheter och den totala ytan uppgår till 43 400 kvm. Beståndet består av blandfas...

Heimstaden och Nordhalla Fastigheter genomför större fastighetstransaktion i centrala Trelleborg

Heimstaden och Nordhalla har idag ingått avtal där Nordhalla förvärvar hela Heimstadens Trelleborgsbestånd om 688 lägenheter och totalt 58 293 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske i början av decembe...

Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund

Heimstaden AB har skrivit avtal avseende förvärv av 157 bostadslägenheter i Lund. Fastigheten, med en totalyta om ca 11 200 kvm, består av 6 byggnader uppförda 2003 respektive 2006. Heimstaden är glad...