Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping

Heimstaden har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping. Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och konto...

Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat bostadsbestånd - ska förverkliga Culture Casbah

Som ett led i förverkligandet av projektet Culture Casbah har Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingåt...

Heimstaden förvärvar 5 bostadsfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 5 fastigheter i Köpenhamn om totalt 109 lägenheter. Förvärvet sker som fastighetstransaktioner...

Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden har idag undertecknat avtal om förvärv av 13 stycken fastigheter i Ystad som ägs av Brogripen. Beståndet består av totalt 449 stycken bostadslägenheter samt några kommersiella butiksloker...

Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping

Heimstaden AB har idag avtalat om förvärv av kvarteret Enen i centrala Norrköping av Magnentus. Fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler och uthyrbar yta uppgår till knappt 9000 kvm....

Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra

Fem samverkande fastighetsbolag, Heimstaden, Hyresbostäder, Eklöf Fastighets AB, Lundbergs och Magnentus har tillsammans med Hyresgästföreningen Region Sydost tecknat en två-årig ramöverenskommelse om...

Delårsrapport januari-september 2016

Periodens hyresintäkter ökade till 657 mkr (555) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,2) Driftnettot ökade totalt till 352 mkr (282) Finansnettot uppgick till -97 mkr (-118) För...

Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av 28 stycken centralt belägna fastigheter i Ystad som ägs av HP Holding AB. Beståndet består av totalt 527 stycken bostadslägenheter och några kom...

Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 29 september 2016 att Bolaget har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISI...

Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av 105 bostadsenheter i området Frederiksberg i Köpenhamn. Förvärvet sker genom bo...