Nyhetsrum

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall, VD   0705 - 85 99 56 patrik.ha...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Anmälan m.m. Aktieäga...

Ny varumärkesidentitet för Heimstaden

Heimstaden har vuxit och utvecklats kraftigt under de senaste åren. Från att fokusera på förvärv och förvaltning på några få orter till att bli ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Sverige med...

Heimstaden förvärvar Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia), omfattande ca 90 000 kvm i Uppsala och Norrköping

Heimstaden har avtalat om att förvärva Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia). Beståndet uppgår till ca 90 000 kvm och är fördelat med ca 45 000 kvm i Norrköping och ca 45 000 kvm i centrala Uppsala. Fast...

Heimstaden säljer beståndet i Ronneby

Heimstaden har idag undertecknat avtal om försäljning av 8 stycken fastigheter i Ronneby. Köpare är Amasten som utökar sitt bestånd i staden. Beståndet består av totalt 286 stycken bostadslägenheter s...

Heimstaden gör sitt andra förvärv i Lund

Heimstaden Bostad AB har idag undertecknat avtal om förvärv av en fastighet på Vildanden i Lund som ligger en dryg kilometer från Lunds Centralstation. Säljare är Stiftelsen AF Bostäder som uppförde f...

Heimstaden säljer kvarteret Gripen i Norrköping till Magnentus

Heimstaden Bostad avyttrar kvarteret Gripen i centrala Norrköping, ett kvarter innehållande ca 6 000 kvm kommersiella ytor samt 3 000 kvm bostäder. Fastighetsvärdet uppgår till 150 msek och försäljnin...

Heimstaden förvärvar 3 projektfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 3 projektfastigheter i Köpenhamn om totalt 265 lägenheter samt 2 500 kvm lokalyta. Fastigheterna...

Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping

Heimstaden har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping. Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och konto...

Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat bostadsbestånd - ska förverkliga Culture Casbah

Som ett led i förverkligandet av projektet Culture Casbah har Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingåt...