Nyhetsrum

Heimstaden gör sitt andra förvärv i Lund

Heimstaden Bostad AB har idag undertecknat avtal om förvärv av en fastighet på Vildanden i Lund som ligger en dryg kilometer från Lunds Centralstation. Säljare är Stiftelsen AF Bostäder som uppförde f...

Heimstaden säljer kvarteret Gripen i Norrköping till Magnentus

Heimstaden Bostad avyttrar kvarteret Gripen i centrala Norrköping, ett kvarter innehållande ca 6 000 kvm kommersiella ytor samt 3 000 kvm bostäder. Fastighetsvärdet uppgår till 150 msek och försäljnin...

Heimstaden förvärvar 3 projektfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 3 projektfastigheter i Köpenhamn om totalt 265 lägenheter samt 2 500 kvm lokalyta. Fastigheterna...

Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping

Heimstaden har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping. Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och konto...

Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat bostadsbestånd - ska förverkliga Culture Casbah

Som ett led i förverkligandet av projektet Culture Casbah har Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingåt...

Heimstaden förvärvar 5 bostadsfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 5 fastigheter i Köpenhamn om totalt 109 lägenheter. Förvärvet sker som fastighetstransaktioner...

Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden har idag undertecknat avtal om förvärv av 13 stycken fastigheter i Ystad som ägs av Brogripen. Beståndet består av totalt 449 stycken bostadslägenheter samt några kommersiella butiksloker...

Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping

Heimstaden AB har idag avtalat om förvärv av kvarteret Enen i centrala Norrköping av Magnentus. Fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler och uthyrbar yta uppgår till knappt 9000 kvm....

Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra

Fem samverkande fastighetsbolag, Heimstaden, Hyresbostäder, Eklöf Fastighets AB, Lundbergs och Magnentus har tillsammans med Hyresgästföreningen Region Sydost tecknat en två-årig ramöverenskommelse om...

Delårsrapport januari-september 2016

Periodens hyresintäkter ökade till 657 mkr (555) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,2) Driftnettot ökade totalt till 352 mkr (282) Finansnettot uppgick till -97 mkr (-118) För...