Nyhetsrum

Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationslånet har en löptid om...

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 28 april 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö.  Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämma...

Delårsrapport januari-mars 2017

Periodens hyresintäkter ökade till 426 mkr (186) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4 (99,6) Driftnettot ökade totalt till 190 mkr (80) Finansnettot uppgick till -84 mkr (-26) Förvaltningsr...

Heimstaden expanderar i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av Ö-huset, en projektfastighet i Köpenhamn. Projektet Ö-huset i stadsdelen Örestad köps från Skansk...

Heimstaden expanderar ytterligare i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva sin fjärde projektfastighet i Köpenhamn. Projektet Bjerglandsbyen i området Brönshöj köps från RHB...

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall, VD   0705 - 85 99 56 patrik.ha...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Anmälan m.m. Aktieäga...

Ny varumärkesidentitet för Heimstaden

Heimstaden har vuxit och utvecklats kraftigt under de senaste åren. Från att fokusera på förvärv och förvaltning på några få orter till att bli ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Sverige med...

Heimstaden förvärvar Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia), omfattande ca 90 000 kvm i Uppsala och Norrköping

Heimstaden har avtalat om att förvärva Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia). Beståndet uppgår till ca 90 000 kvm och är fördelat med ca 45 000 kvm i Norrköping och ca 45 000 kvm i centrala Uppsala. Fast...

Heimstaden säljer beståndet i Ronneby

Heimstaden har idag undertecknat avtal om försäljning av 8 stycken fastigheter i Ronneby. Köpare är Amasten som utökar sitt bestånd i staden. Beståndet består av totalt 286 stycken bostadslägenheter s...