Nyhetsrum

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Bagsvaerd

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva en projektfastighet i Köpenhamnsområdet. Projektet Bagsvaerdlund i Gladsaxe kommun köps av fastigh...

Heimstaden Bostad säljer 192 lägenheter i Hyltebruk

Heimstaden Bostad har idag avtalat om försäljning av 192 lägenheter i Hyltebruk. Beståndet består av totalt 10 stycken fastigheter med en total yta på drygt 16 000 kvadratmeter. - Vi har ägt fastighet...

Heimstaden AB koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB samt etablerar verksamhet i Norge. Transaktionsvolym uppgår till 29,8 mdr SEK.

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad för...

Heimstaden Bostad förvärvar 1 088 lägenheter i Linköping

Heimstaden Bostad har avtalat om förvärv av 1 088 lägenheter som ägs av det kommunala bolaget Stångåstaden i Linköping. Beståndet består av fastigheter i de fyra områdena Hovetorp/Berga, Lambohov, Ryd...

Heimstaden förvärvar 678 lägenheter i Köpenhamn

Heimstaden har avtalat om att förvärva kvarteret Hostrups Have av konkursboet till Andelsboligforeningen Hostrups Have i Frederiksbergs kommun. Hostrups Have är ett stort sammanhängande bostadskvarter...

Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 maj 2017 att Bolaget har emitterat icke säkerställda obligationer om 850 miljoner kronor, med en löptid om 4 år, på den nordi...

Heimstaden förvärvar 1 601 lägenheter i Umeå och stärker sin position i norra Sverige

Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Fastighetsbeståndet i Umeå utgörs nästan uteslutande av bostä...

Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationslånet har en löptid om...

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 28 april 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö.  Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämma...

Delårsrapport januari-mars 2017

Periodens hyresintäkter ökade till 426 mkr (186) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4 (99,6) Driftnettot ökade totalt till 190 mkr (80) Finansnettot uppgick till -84 mkr (-26) Förvaltningsr...