Nyhetsrum

Heimstaden köper byggprojekt i Horsens

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva en projektfastighet i Horsens. Projektet Havnehusene i Horsens hamn köps från RHB Development ApS. I fas...

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt på Scherfigsvej, Østerbro i Köpenhamn.

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva en projektfastighet i Köpenhamn. Projektet Scherfigs Have förvärvas av PenCo P/S, ett bolag ägt av PenS...

Heimstaden och FastPartner förvärvar fastigheter av varandra

Heimstaden och FastPartner har ingått avtal att förvärva fastigheter av varandra för att stärka sina positioner i Uppsala respektive Gävle. Avtalet innebär att Heimstaden avyttrar tre kommersiella fas...

Delårsrapport januari-september 2017

Periodens hyresintäkter ökade till 1 350 mkr (657) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2 procent (99,6) Driftnettot ökade totalt till 718 mkr (352) Finansnettot uppgick till -299 mkr (-97) F...

Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S

Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet. Under denna tillväxtfas har de danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av Nordic Property Ma...

Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört

Heimstaden AB har, i enlighet med tidigare meddelat avtal, idag genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. Detta genom att: Heimstaden Bostad AB har...

Heimstadenköper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva ett pågående byggprojekt i Köpenhamn. Sista etappen av projektet Skovkvarteret i stadsdelen Öresta...

Heimstaden avyttrar sina kommersiella fastigheter i Uppsala

I Heimstadens förvärv av Ståhls Fastigheter AB (fd Kretia) i juni i år ingick sex kommersiella fastigheter i Uppsala, utöver bostadsfastigheterna i Uppsala och Norrköping. Heimstaden har nu sålt två a...

Heimstaden expanderar i Danmark utanför Köpenhamn

Heimstaden har genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S ingått avtal med Ares Management avseende förvärv genom en bolagstransaktion av 26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt. Fastigh...

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Lyngby kommun

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva ett pågående byggprojekt i Köpenhamnsområdet. I stadsdelen Kongens Lyngby, i Lyngby-Taarbaeks kom...