Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Heimstaden förvärvar sex fastigheter i Gävle av Svedinger Fastigheter AB

Heimstaden har ingått avtal med Svedinger Fastigheter AB om att förvärva sex centralt belägna fastigheter i Gävle. -  Med denna affär så fortsätter vi att bygga upp vår portfölj och får möjligheten at...

Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott ifrån sin majoritetsägare Fredensborg AS. Tillskottet uppgår till 1 700 miljoner NOK. Tillskott...

Heimstaden köper två bostadsfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva två bostadsfastigheter i Köpenhamn av pensionsbolaget AP Pension. Fastigheten Schades Have, färdigställ...

Heimstaden förvärvar delar av Klockaretorpet i Norrköping

På Hyresbostäders styrelsemöte den 21 december togs beslutet att sälja 382 av Hyresbostäders totalt drygt 1 060 radhus i Klockaretorpet. Ny ägare blir Heimstaden Bostad. Tillträdet är planerat till de...

Heimstaden köper byggprojekt i Horsens

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva en projektfastighet i Horsens. Projektet Havnehusene i Horsens hamn köps från RHB Development ApS. I fas...

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt på Scherfigsvej, Østerbro i Köpenhamn.

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva en projektfastighet i Köpenhamn. Projektet Scherfigs Have förvärvas av PenCo P/S, ett bolag ägt av PenS...

Heimstaden och FastPartner förvärvar fastigheter av varandra

Heimstaden och FastPartner har ingått avtal att förvärva fastigheter av varandra för att stärka sina positioner i Uppsala respektive Gävle. Avtalet innebär att Heimstaden avyttrar tre kommersiella fas...

Delårsrapport januari-september 2017

Periodens hyresintäkter ökade till 1 350 mkr (657) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2 procent (99,6) Driftnettot ökade totalt till 718 mkr (352) Finansnettot uppgick till -299 mkr (-97) F...

Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S

Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet. Under denna tillväxtfas har de danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av Nordic Property Ma...

Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört

Heimstaden AB har, i enlighet med tidigare meddelat avtal, idag genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. Detta genom att: Heimstaden Bostad AB har...