Nyhetsrum

HEIMSTADEN OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER i SEK PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Den 16 september 2014 offentliggjorde Heimstaden att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om SEK 1 000 miljoner inom ett rambelopp om SEK 1 250 miljoner. Obligationslånet löp...

Heimstaden säljer bostadsportfölj i Katrineholm till Nordhalla Fastigheter

Heimstaden och Nordhalla har ingått avtal där Nordhalla per den 1 oktober förvärvar hela Heimstadens Katrineholmsbestånd. Nordhalla finansierar förvärvet genom att utnyttja del av det sedan tidigare beviljade löftet om aktieägartillskott och aktieägarlån från Nordhallas ägare.