Nyhetsrum

Heimstaden inbjuder till teckning av preferensaktier

Styrelsen för Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda institutionella investerare i Sverige och utomlands och allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier i B...

Heimstaden offentliggör prospekt

Prospekt avseende Heimstadens AB:s (publ) (”Heimstaden”) nyemission av preferensaktier (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets webb...

Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Köpenhamn

Heimstaden AB har ingått ett avtal avseende förvärv av 129 ägarlägenheter i Köpenhamn genom förvärv av samtliga aktier i Fredensborg Danmark A/S från Fredensborg AS.

Delårsrapport januari-mars 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 187 mkr (123)- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,1% (99,5%)- Driftnettot uppgick totalt till 83 mkr (54)- Finansnettot uppgick till -45 mkr (-34)- F...

Heimstaden väljer nya revisorer

Vid Heimstaden AB (publ) årsstämma, som avhölls igår den 15 april, fattades beslut att ersätta nuvarande revisor Patrik Andersson med revisor Ingemar Rindstig samt revisionsbolaget Ernst & Young AB me...

Heimstaden och Castellum i affär om 2,4 miljarder kr

Heimstaden AB (publ) och Castellum AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall                              ...

Heimstaden och Akelius avtalar om fastighetsbyte

Heimstaden förvärvar Akelius samtliga fastigheter i Trelleborg, om 688 lgh och totalt 58 293 kvadratmeter.  Akelius förvärvar Heimstadens fastigheter i Stockholm, Solna och Vaxholm, om 489 lgh och to...

Heimstaden tillträder aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB

Heimstaden AB har idag, efter att ägarbytet godkänts från berörda finansiärer, betalat för och tillträtt aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB i enlighet med tidigare ingånget avtal. Norrköping den...

Delårsrapport januari-september 2014

- Periodens hyresintäkter uppgick till 371 mkr (525) - Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%) - Driftnettot ökade med ca 5% i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt 202 mkr (267)...