Nyhetsrum

Heimstaden tecknar ytterligare aktier i Nordhalla

Nordhalla Fastigheter AB beslutade fredagen den 4 september om att genomföra en riktad nyemission om 96 415 nya aktier samt ca 220 mSEK i aktieägarlån. Genom nyemissionerna tillförs Nordhalla Fastighe...

Delårsrapport januari-juni 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 376 mkr (246)- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4% (99,3)- Driftnettot uppgick totalt till 179 mkr (123)- Finansnettot uppgick till -86 mkr (-68)- Förvaltningsresultatet uppgick till 108 mkr (38)- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 650 mkr (67)- Periodens resultat uppgick till 1 034 mkr (33)

Erbjudandet att teckna preferensaktier i Heimstaden övertecknat

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 maj 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”). I Erbjudandet tecknades 2 343 750 preferensakt...

Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Malmö

Heimstaden utökar sitt ägande i Malmö genom att avtala om förvärv av Möllekällan Fastighets AB. Möllekällan äger idag 15 fastigheter på Möllevången och S:t Knuts Torg, med en totalyta på 21 300 kvm,...

Heimstaden inbjuder till teckning av preferensaktier

Styrelsen för Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda institutionella investerare i Sverige och utomlands och allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier i B...

Heimstaden offentliggör prospekt

Prospekt avseende Heimstadens AB:s (publ) (”Heimstaden”) nyemission av preferensaktier (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets webb...

Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Köpenhamn

Heimstaden AB har ingått ett avtal avseende förvärv av 129 ägarlägenheter i Köpenhamn genom förvärv av samtliga aktier i Fredensborg Danmark A/S från Fredensborg AS.

Delårsrapport januari-mars 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 187 mkr (123)- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,1% (99,5%)- Driftnettot uppgick totalt till 83 mkr (54)- Finansnettot uppgick till -45 mkr (-34)- F...

Heimstaden väljer nya revisorer

Vid Heimstaden AB (publ) årsstämma, som avhölls igår den 15 april, fattades beslut att ersätta nuvarande revisor Patrik Andersson med revisor Ingemar Rindstig samt revisionsbolaget Ernst & Young AB me...

Heimstaden och Castellum i affär om 2,4 miljarder kr

Heimstaden AB (publ) och Castellum AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.