Nyhetsrum

Heimstaden väljer nya revisorer

Vid Heimstaden AB (publ) årsstämma, som avhölls igår den 15 april, fattades beslut att ersätta nuvarande revisor Patrik Andersson med revisor Ingemar Rindstig samt revisionsbolaget Ernst & Young AB me...

Heimstaden och Castellum i affär om 2,4 miljarder kr

Heimstaden AB (publ) och Castellum AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Hall                              ...

Heimstaden och Akelius avtalar om fastighetsbyte

Heimstaden förvärvar Akelius samtliga fastigheter i Trelleborg, om 688 lgh och totalt 58 293 kvadratmeter.  Akelius förvärvar Heimstadens fastigheter i Stockholm, Solna och Vaxholm, om 489 lgh och to...

Heimstaden tillträder aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB

Heimstaden AB har idag, efter att ägarbytet godkänts från berörda finansiärer, betalat för och tillträtt aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB i enlighet med tidigare ingånget avtal. Norrköping den...

Delårsrapport januari-september 2014

- Periodens hyresintäkter uppgick till 371 mkr (525) - Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%) - Driftnettot ökade med ca 5% i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt 202 mkr (267)...

Heimstaden förvärvar bostadsbestånd i Strängnäs

Heimstaden AB ingick igår avtal avseende förvärv av en bostadsportfölj i Strängnäs. Beståndet består av 25 fastigheter innehållande 322 lägenheter. Total yta är ca 27 000 kvm och säljare är SSM Holdin...

Heimstaden förvärvar bostadsbestånd i Gävle

Heimstaden AB ingick igår avtal avseende förvärv av en bostadsportfölj i Gävle. Beståndet består av 4 fastigheter innehållande 371 lägenheter. Total yta är ca 23 000 kvm och säljare är Gefle Estate AB...

Heimstadens obligationer noterade på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Heimstaden AB fattat beslut om en notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Heimstadens ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 14 november 2014.

Heimstaden köper Henry Ståhl Fastigheter AB

Heimstaden AB har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB som omfattar ca. 350 000 kvm bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro. Tillträde är planerat till årsskiftet 2014/15.