Nyhetsrum

Delårsrapport januari-september 2015

- Periodens hyresintäkter ökade till 555 mkr (371) - Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2% (99,5) - Driftnettot uppgick totalt till 282 mkr (202) - Finansnettot uppgick till -118 mkr (-108)...

Heimstaden förvärvar CA-fastigheters bestånd i Karlskrona

Heimstaden AB ingick idag avtal avseende förvärv av CA-Fastigheters bestånd i Karlskrona. Beståndet består av 14 fastigheter och den totala ytan uppgår till 43 400 kvm. Beståndet består av blandfas...

Heimstaden och Nordhalla Fastigheter genomför större fastighetstransaktion i centrala Trelleborg

Heimstaden och Nordhalla har idag ingått avtal där Nordhalla förvärvar hela Heimstadens Trelleborgsbestånd om 688 lägenheter och totalt 58 293 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske i början av decembe...

Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund

Heimstaden AB har skrivit avtal avseende förvärv av 157 bostadslägenheter i Lund. Fastigheten, med en totalyta om ca 11 200 kvm, består av 6 byggnader uppförda 2003 respektive 2006. Heimstaden är glad...

Heimstaden bildar nytt bolag inom bostadsproduktion

För att möta efterfrågan på nyproducerade bostäder, och som ett komplement till nuvarande affärsmodell, kommer Heimstaden AB tillsammans med Aptare Fastigheter AB genom det nybildade bolaget Heimstad...

Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas

Till följd av ett administrativt misstag kommer utbetalningsdag för preferensaktieutdelning med tidigare avstämningsdag den 5 oktober 2015 att vara den 15 oktober 2015 i stället för den 8 oktober 201...

Heimstaden tecknar ytterligare aktier i Nordhalla

Nordhalla Fastigheter AB beslutade fredagen den 4 september om att genomföra en riktad nyemission om 96 415 nya aktier samt ca 220 mSEK i aktieägarlån. Genom nyemissionerna tillförs Nordhalla Fastighe...

Delårsrapport januari-juni 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 376 mkr (246)- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4% (99,3)- Driftnettot uppgick totalt till 179 mkr (123)- Finansnettot uppgick till -86 mkr (-68)- Förvaltningsresultatet uppgick till 108 mkr (38)- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 650 mkr (67)- Periodens resultat uppgick till 1 034 mkr (33)

Erbjudandet att teckna preferensaktier i Heimstaden övertecknat

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 maj 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”). I Erbjudandet tecknades 2 343 750 preferensakt...

Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Malmö

Heimstaden utökar sitt ägande i Malmö genom att avtala om förvärv av Möllekällan Fastighets AB. Möllekällan äger idag 15 fastigheter på Möllevången och S:t Knuts Torg, med en totalyta på 21 300 kvm,...