Nyhetsrum

Heimstaden förvärvar 803 lägenheter av Gavlegårdarna

Heimstaden har ingått avtal med det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle att förvärva 803 lägenheter fördelat på två bostadsområden; 237 lägenheter i Sätra och 566 lägenheter på Brynäs. - Vi...

Heimstaden förvärvar 96 nyproducerade lägenheter i Linköping

Heimstaden har avtalat om förvärv av 96 lägenheter i Vallastaden i Linköpings kommun. Beståndet består av nyproducerade hyresrätter i den nya stadsdelen Vallastaden, med en uthyrningsbar yta om totalt...

Heimstaden förvärvar 411 lägenheter i Köpenhamn

Heimstaden har avtalat om förvärv av andelsboligforeningen Ringertoften, Köpenhamn. Förvärvet omfattar 411 lägenheter och 2 lokaler, totalt ca 23 720 kvm i uthyrningsbar yta. Förvärvet är villkorat av...

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 27 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämma...

Delårsrapport januari-mars 2018

•                     Periodens hyresintäkter ökade till 706 mkr (426) •                     Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent (99,4) •                     Periodens driftnetto ö...

Heimstaden rekryterar Helge Krogsböl som Chief Operations Officer

Heimstaden har rekryterat Helge Krogsböl som Chief Operations Officer. Helge Krogsböl kommer att ansvara för Heimstadens skandinaviska förvaltningsorganisation med fokus på tillväxt och kundupplevelse...

Heimstaden växer ytterligare i Lund

Heimstaden har idag avtalat om att förvärva 288 bostadslägenheter, med en yta på drygt 15 000 kvadratmeter, i norra delarna av Lund från Akelius. - Vi blir i och med förvärvet en av de största ägarna...

Heimstaden förvärvar Malmö Studenthus

Heimstaden har avtalat om förvärv av Malmö Studenthus med totalt 665 lägenheter belägna i Kryddgården i Malmö. Säljare är SHALL Fastigheter AB. Malmö Studenthus utgörs nästan uteslutande av mindre bos...

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik....

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Anmälan m.m. Aktieäga...