Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Korrigerad intjäningsförmåga

Heimstaden är ett mycket transaktionsaktivt fastighetsbolag med många avtalade förvärv. Dessvärre medförde några sent framflyttade tillträden, gällande avtalade förvärv, att vår beräkningsmodell för a...

Heimstaden Bostad köper byggprojekt i Burlövs kommun

Heimstaden Bostad har idag avtalat om att förvärva 275 bostadslägenheter i centrala Arlöv, Burlövs kommun. Magnolia Bostad är säljare och entreprenör för projektet är Serneke. Den första delen av tota...

Heimstaden koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB och fortsätter sin nordiska expansion.

Heimstaden AB avtalade igår kväll, med sina medägare i Heimstaden Bostad AB, dvs. Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, om ett utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB. Avtalet omfattar en...

Heimstaden köper ytterligare bostadsfastighet i Valby, Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av, samt tillträtt, fastigheten Valsehuset i stadsdelen Valby i Köpenhamn.   Valsehuset ligger i området V...

Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Valby och på Teglholmen, Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av två projektfastigheter på FB Gruppens utvecklingsområde Gröntorvet i Valby samt en projektfastighet på...

Heimstaden förvärvar sex fastigheter i Gävle av Svedinger Fastigheter AB

Heimstaden har ingått avtal med Svedinger Fastigheter AB om att förvärva sex centralt belägna fastigheter i Gävle. -  Med denna affär så fortsätter vi att bygga upp vår portfölj och får möjligheten at...

Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott ifrån sin majoritetsägare Fredensborg AS. Tillskottet uppgår till 1 700 miljoner NOK. Tillskott...

Heimstaden köper två bostadsfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva två bostadsfastigheter i Köpenhamn av pensionsbolaget AP Pension. Fastigheten Schades Have, färdigställ...

Heimstaden förvärvar delar av Klockaretorpet i Norrköping

På Hyresbostäders styrelsemöte den 21 december togs beslutet att sälja 382 av Hyresbostäders totalt drygt 1 060 radhus i Klockaretorpet. Ny ägare blir Heimstaden Bostad. Tillträdet är planerat till de...

Heimstaden köper byggprojekt i Horsens

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva en projektfastighet i Horsens. Projektet Havnehusene i Horsens hamn köps från RHB Development ApS. I fas...