Delårsrapport januari-mars 2018

•                     Periodens hyresintäkter ökade till 706 mkr (426)

•                     Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent (99,4)

•                     Periodens driftnetto ökade till 317 mkr (190)

•                     Finansnettot uppgick till -141 mkr (-84)

•                     Förvaltningsresultatet ökade till 185 mkr (92)

•                     Värdeförändring i fastigheter uppgick till 817 mkr (463)

•                     Värdeförändring i derivat uppgick till 20 mkr (0)

•                     Periodens resultat uppgick till 884 mkr (451)

•                     Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 2 659 mkr (1 116) och avyttringar uppgick till 135 mkr (169)

•                     Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 71 kr (24)

”Under de mörka vinterdagarna har vi ägnat oss åt att avtala om nya bostadsförvärv samt tillträda tidigare avtalade förvärv. Vi har kompletterat vårt fastighetsbestånd på befintliga orter såsom Köpenhamn, Norrköping, Malmö, Lund och Gävle, och skapar med detta en ännu mer kostnadseffektiv och komplett förvaltning på respektive ort”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Vår investeringskapacitet är starkare och större än någonsin, vilket ger oss möjlighet till en fortsatt stark tillväxt. Om intressanta fastigheter och affärsmöjligheter dyker upp på vår radar kan vi agera snabbt och beslutsamt”, fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB      0705-29 31 44      magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12:00 CET.