Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD      0705-29 31 44       magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.