Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott ifrån sin majoritetsägare Fredensborg AS. Tillskottet uppgår till 1 700 miljoner NOK.

Tillskottet ges ovillkorat och regleras kontant. Fredensborg AS äger idag samtliga stamaktier i Heimstaden AB (totalt 86,2% av aktierna och 98,4% av rösterna).

Aktieägartillskottet syftar till att öka bolagets möjlighet att fortsätta växa genom ytterligare förvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                        0705-29 31 44          magnus.nordholm@heimstaden.com

Carl-Fredrik Streiby, Ekonomidirektör   0763-93 78 69          carl-fredrik.streiby@heimstaden.com