Heimstaden och FastPartner förvärvar fastigheter av varandra

Heimstaden och FastPartner har ingått avtal att förvärva fastigheter av varandra för att stärka sina positioner i Uppsala respektive Gävle. Avtalet innebär att Heimstaden avyttrar tre kommersiella fastigheter i Uppsala, en stad som FastPartner sökt etablering i en längre tid. I Gävle förvärvar Heimstaden fem centralt belägna fastigheter innehållande 125 lägenheter av FastPartner.

- Med denna affär så fortsätter vi att renodla vår portfölj och får möjligheten att stärka vår position ytterligare i centrala Gävle, säger Claes Westlin, transaktionsansvarig på Heimstaden. Vi uppskattar det professionella och smidiga tillvägagångssätt som denna transaktion med FastPartner har genomförts, fortsätter han.

Vi är nöjda med att kunna förvärva tre kommersiella fastigheter och stärka vår position i Uppsala. Fastigheterna är välbelägna och kommer att utvecklas väl av vår personal, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner. Vi uppskattar dessutom att kunna sälja till en kompetent bostadsförvaltare i Gävle, fortsätter han.

Fastighetsvärdet för de tre kommersiella fastigheterna i Uppsala, som består av ca 28 570 kvm uthyrbar yta, uppgår till 480 MSEK medan priset för de fem centrala fastigheterna i Gävle, med uthyrbar yta av ca 8 260 kvm, uppgår till 130 MSEK.

Tillträde kommer att ske den 30 november.

Pangea Property Partners har haft uppdrag att avyttra de kommersiella fastigheterna på Heimstadens vägnar. Båda transaktioner har genomförts som bolagsaffär.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Hall, VD, 0705-85 99 56, patrik.hall@heimstaden.com 
Claes Westlin, Senior Investment Manager, 0708-77 59 52, claes.westlin@heimstaden.com
Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner, 08-402 34 88