Heimstadenköper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva ett pågående byggprojekt i Köpenhamn. Sista etappen av projektet Skovkvarteret i stadsdelen Örestad köps av fastighets- och utvecklingsbolaget Tetris A/S. I projektet kommer det uppföras totalt 3 byggnader med 55 lägenheter. Byggnationen pågår och husen är färdigställda för inflyttning under juli/augusti 2018.

Totalt uppgår projektet till ca 5 000 kvm och transaktionsvärdet uppgår till ca 150 mDKK. Transaktionen sker genom förvärv av bolag och finansieras med egen kassa samt realkreditfinansiering.

“Ett bra komplement till vår växande portfölj I Köpenhamn och den snabbt växande stadsdelen Örestad. Kombinationen med god kvalitet, läget vid nya Royal Arena, närheten till Kastrup och kommunikationen in till centrala Köpenhamn är oslagbar. Vi är nöjda och ser fram emot att så småningom påbörja uthyrning,säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management, Heimstaden.

“Vår värdegrund är att leverera med hög kvalitet där läge, gemenskap och rum i staden är viktiga byggstenar. I Skovkvarteret har vi lyckats infria behoven som finns hos den moderna familjen med att bo kvar i staden till ett överkomligt pris, säger Rasmus Friis, VD, Tetris A/S

Gorrissen Federspiel har varit Heimstadens rådgivare i affären.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD, tel 0705-29 31 44, email magnus.nordholm@heimstaden.com

Tom Rasmussen, Head of Asset Management, tel 0706-85 40 81, email tom.rasmussen@heimstaden.com