Heimstaden avyttrar sina kommersiella fastigheter i Uppsala

I Heimstadens förvärv av Ståhls Fastigheter AB (fd Kretia) i juni i år ingick sex kommersiella fastigheter i Uppsala, utöver bostadsfastigheterna i Uppsala och Norrköping.

Heimstaden har nu sålt två av fastigheterna.

Fastigheten Fålhagen 11:4, en hotellfastighet med Park Inn by Radisson som hyresgäst, förvärvas av hotelloperatören Winn Hotel Group. Tillträdet har skett idag den 29 september. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 132 Mkr, motsvarande knappt 33 000 kr/kvm. Transaktionen har genomförts som bolagsaffär.

Fastigheten Dragarbrunn 20:1, en kombinerad kontors- och bostadsfastighet, på Kungsgatan 47/Vaksalagatan 14, förvärvas av Wallenstam, som idag är en av hyresgästerna i fastigheten. Tillträde beräknas ske efter årsskiftet, när pågående ombyggnadsentreprenad är färdigställd samt när avstyckning av bostadsfastighet skett.

Bostadsfastigheten kommer att kvarstanna i Heimstaden. Förvärvet görs genom aktiebolag och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 149 Mkr, motsvarande ca 47 000 kr/kvm.

Heimstaden har dessutom gett Pangea Property Partners i uppdrag att avyttra de kvarstående kommersiella fastigheterna, Årsta 76:2 i Fyrisborg om knappt 26 000 kvm samt de centrala profilfastigheterna Kungsängen 40:1 (Tullhuset), Kungsängen 6:10 samt Fjärdingen 28:6.

- Heimstaden fortsätter sitt fokus på att vara ett utpräglat bostadsbolag. Avyttringen av dessa kommersiella fastigheter är därmed helt naturlig och logisk, säger Patrik Hall, VD Heimstaden. Det som gläder mig extra i just detta fall är att vi kunnat tillmötesgå våra hyresgäster, dvs hotelloperatören Winn  Hotel Group samt Wallenstams starka önskemål om att få förvärva de fastigheter de bedriver verksamhet i, fortsätter han. 

För ytterligare information, kontaktaPatrik Hall, vd Heimstaden, tel 070-585 99 56, email patrik.hall@heimstaden.com