Heimstaden expanderar i Danmark utanför Köpenhamn

Heimstaden har genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S ingått avtal med Ares Management avseende förvärv genom en bolagstransaktion av 26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt. Fastigheterna är geografiskt fördelade över Storköpenhamn (5 fastigheter), Århus (5 fastigheter), Odense (8 fastigheter), Själland (8 fastigheter) och Triangel regionen (4 fastigheter). Hela beståndet inklusive byggprojekten omfattar 1 546 bostadsenheter fördelat på ca 151 000 kvm. Byggprojekten förväntas vara klara för inflyttning mellan Q3 2017 och Q2 2019.

Uppskattat driftnetto (NOI) inklusive byggprojekten uppgår till mDKK 134 och avtalat förvärvspris uppgår till mDKK 2 925. Förvärvet kommer att finansieras med egen kassa samt genom realkreditfinansiering.

Heimstaden har på kort tid lyckats växa kraftigt i Storköpenhamn och intresset för att hitta en geografiskt sett bredare portfölj har funnits med i den strategiska målsättningen en tid. Portföljen som Ares Management erbjuder uppfyller våra önskemål väl och ger oss bl.a. en mycket intressant exponering mot två spännande städer, Århus och Odense. Hela portföljen håller hög och modern kvalitet med en genomsnittlig ålder på ca 6 år. Vi är stolta över att få möjlighet till fortsatt tillväxt också utanför Köpenhamn och ser fram emot att bygga vidare på varumärket Heimstaden i Danmark” säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

Gorrissen Federspiel har agerat juridisk rådgivare åt Heimstaden i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                                          0705-29 31 44       magnus.nordholm@heimstaden.com

Tom Rasmussen, Head of Asset Management      0706-85 40 81       tom.rasmussen@heimstaden.com