Heimstaden undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) överväger att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021. 

I maj 2017 emitterade Bolaget företagsobligationer om 850 miljoner kronor under ett obligationsprogram om 1 250 miljoner kronor med förfall i maj 2021. Bolaget undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare företagsobligationer om upp till 400 miljoner kronor inom samma obligationsprogram.

Carnegie Investment Bank AB har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har engagerats som legal rådgivare i samband med den eventuella emissionen av företagsobligationer.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                     0705-29 31 44                 magnus.nordholm@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef                    0708-83 96 74                 adam.lindh@heimstaden.com