Heimstaden förvärvar 1 601 lägenheter i Umeå och stärker sin position i norra Sverige

Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Fastighetsbeståndet i Umeå utgörs nästan uteslutande av bostäder om totalt 82 255 kvm uthyrbar yta. I förvärvet ingår även en byggrätt på ca 150-200 lägenheter.

Det totala fastighetsvärdet, inklusive mark, har avtalats till 1 155 msek före avdrag för latent skatt, motsvarande ca 14 000 kr/kvm. Den genomsnittliga hyran uppgår till ca 1 000 kr/kvm med ett initialt driftnetto om ca 44,6 msek.

”Jag är glad och oerhört tacksam för att Heimstaden fått möjlighet att förvärva ett fint och välskött bestånd av de kommunala bostadsbolaget Bostaden i Umeå. Vi har under en längre tid tittat på möjligheten att komma in på Umeås fastighetsmarknad, förvärva ett fint bostadsbestånd och bli en aktör i Umeås fortsatta tillväxt. De är roligt för oss att ta över stafettpinnen och därmed fortsätta utveckla dessa fastigheter för framtiden och med omtanke för våra kunder”, säger Pontus Rode, transaktionsansvarig Heimstaden.

Tillträde är planerat till den 1 oktober med reservation för beslut som ska tas i Kommunfullmäktige den 19 juni.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Hall, vd, tel 0705-85 99 56, email patrik.hall@heimstaden.com
Pontus Rode, transaktionsansvarig, tel 0705-85 00 45, email pontus.rode@heimstaden.com