Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall, VD   0705 - 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com 
Magnus Nordholm, vVD 0705 - 29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 09:00 CET.