Heimstaden säljer beståndet i Ronneby

Heimstaden har idag undertecknat avtal om försäljning av 8 stycken fastigheter i Ronneby. Köpare är Amasten som utökar sitt bestånd i staden. Beståndet består av totalt 286 stycken bostadslägenheter samt ett fåtal mindre lokaler. Den totala ytan uppgår till ca 20 000 kvm med totalt 21 mkr i hyresintäkter.  

”Vi har valt att renodla beståndet i Blekinge och koncentrera oss på Karlskrona. Det handlar om att effektivisera vår förvaltningsorganisation och vi känner oss trygga i att överlämna husen till Amasten som genom affären förstärker sin position i kommunen”, säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management, på Heimstaden.

Fastighetsvärdet uppgår till 248 MSEK. Affären sker genom försäljning av befintligt bolag och frånträde sker senast i juni 2017. Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller finansiering.

Newsec i Stockholm har varit Heimstadens rådgivare i affären.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                     VD                                                  0705-85 99 56           patrik.hall@heimstaden.com 

Tom Rasmussen           Head of Asset Management          0706-85 40 81           tom.rasmussen@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 15.05 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com