Heimstaden säljer kvarteret Gripen i Norrköping till Magnentus

Heimstaden Bostad avyttrar kvarteret Gripen i centrala Norrköping, ett kvarter innehållande ca 6 000 kvm kommersiella ytor samt 3 000 kvm bostäder. Fastighetsvärdet uppgår till 150 msek och försäljningen sker genom överlåtelse av befintligt bolag.

-  Avyttringen är naturlig för oss, då fastigheten övervägande innehåller kommersiella ytor och vårt fokus ligger på bostadsfastigheter, säger Patrik Hall, vd Heimstaden. Magnentus är den köpare vi önskade till detta kvarter, en lokal aktör som med närvaro utvecklar och tillför nya tankar och dimensioner till kommersiella ytor i centrala Norrköping och därmed ökar attraktiviteten ytterligare i Norrköpings centrala delar.

-  Vi är otroligt glada över att få förvärva kv Gripen, säger Magnus Malm, ägare till Magnentus. Detta är ett kvarter som verkligen passar oss, både lägesmässigt och med den mix av butiker, kontor och bostäder som finns. Faktum är att vi för ca 20 år sedan försökte förvärva detta kvarter, men vi lyckades inte då. Vi ser fram emot att få förädla vidare Norrköpings stadskärna, fortsätter Magnus Malm.

Magnentus tillträder fastigheten i månadsskiftet mars/april.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                      
Tel 0705-85 99 56
Email patrik.hall@heimstaden.com 

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel 08-463 83 00.. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com