Heimstaden förvärvar 3 projektfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 3 projektfastigheter i Köpenhamn om totalt 265 lägenheter samt 2 500 kvm lokalyta. Fastigheterna ingår som del i Bach Gruppens projekt ”Bryggens Bastion”, beläget vid Island Brygge metrostation i centrala Köpenhamn.

Total yta uppgår till ca 30 000 kvm fördelat på två blockfastigheter och ett 86m högt torn.

Säljare är Bach Gruppen A/S och transaktionsvärdet uppgår till ca 1 200 mDKK.

Vi genomför vår första nyproduktion i Köpenhamn på ett attraktivt centralt läge på Islands Brygge endast 5 minuters cykelväg från centrum. Området Bryggens Bastion kommer bli ett attraktivt bostadsområde med sin närhet till universitet och stadsliv. Byggnationen påbörjas omedelbart och levereras i tre etapper mellan 2018 och 2021. Vi ser fram emot ett tätt samarbete med Bach gruppen i utvecklingen av Köpenhamn” säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

”At Heimstaden vælger at investere i Bryggens Bastion, ser vi i Bach Gruppen som en anerkendelse og et skulderklap. Sammen med dygtige arkitekter og landskabsarkitekter, giver vi nu liv til det historiske område, som i dag ligger øde hen. Det vil vi gøre med spændende bygninger i harmoni med nytænkende grønne og funktionelle løsninger, hvor der er plads til moderne fællesskaber midt i byen”, säger Anders Bo Bach från Bach Gruppen A/S, ägare och utvecklare av Bryggens Bastion. Han fortsätter:

”Bryggens Bastion bygger samtidig bro til nabogrunden Faste Batteri – et fredet militært fortidsminde med rødder helt tilbage til 1765. Anlægget bliver forskønnet som bypark og områdets historie vil blive bedre formidlet”.

Fastigheterna kommer att levereras i bolagsform och tillträdas i 3 etapper med start 2018 fram till 2021. Förvärven kommer att finansieras dels med egen kassa och dels med realkrediter.

Rådgivare till säljaren har varit Catella Corporate Finance samt Plesner. Gorrissen Federspiel har varit rådgivare till Heimstaden.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56  patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 09:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.