Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping

Heimstaden har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping.

Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och kontorsytor i centrum. Den totala ytan uppgår till ca 68 500 kvm med en uthyrningsgrad på 97,7% om totalt 60,0 mkr i hyresintäkter.  

”Vi har länge haft blickarna mot Västra Götaland och är glada över att kunna göra vårt först förvärv i regionen. Falköping har under en lång tid haft en positiv befolkningsutveckling och känns som en stabil kommun med mycket goda kommunikationer. Vi kommer att ta över befintlig förvaltnings-organisation och vår ambition är att utveckla beståndet till det mest attraktiva på orten”, säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager på Heimstaden.

Affären sker genom köp av bolag och tillträde är planerat till den 3 april 2017. Transaktionsvärdet uppgår till 593,3 MSEK, motsvarande ca 8 600 SEK per kvm. Förvärvet finansieras dels med egen likviditet om 35% och dels med banklån om 65%.

Panreal har varit Heimstadens rådgivare i denna affär.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                VD                                           0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com 

Fredrik Årman          Senior Investment Manager   0705-90 04 77      fredrik.arman@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 14.00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.