Heimstaden förvärvar 5 bostadsfastigheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av 5 fastigheter i Köpenhamn om totalt 109 lägenheter. Förvärvet sker som fastighetstransaktioner. I 4 av de 5 fastigheterna har hyresgästerna förköpsrätt i enlighet med Dansk lagstiftning.

Total bostadsyta uppgår till ca 19 750 kvm med en uthyrningsgrad på ca 97 % och bruttohyran uppgår till ca 18 mDKK.

90b50d0f561a1f83_800x800ar.jpg 84374f2580ce2058_800x800ar.jpg

Säljare är LB Forsikring A/S samt Semen Ejendomsaktieselskab och köpeskillingen uppgår till ca 455 mDKK. Förvärvet finansieras med egen kassa.

”Vi adderar nu ytterligare bra belägna bostadsenheter i den danska huvudstaden till vår portfölj. Efter förvärvet äger vi ca 1 200 ägarlägenheter och tror på en fortsatt positiv marknadsutveckling i Köpenhamn” säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

Tillträde sker den 1 januari 2017 på den fastighet som löper utan förköpsrätt.

Övriga 4 fastigheter har tillträde i april 2017 i den mån hyresgästerna inte nyttjar förköpsrätterna.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 16:30 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.