Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra

Fem samverkande fastighetsbolag, Heimstaden, Hyresbostäder, Eklöf Fastighets AB, Lundbergs och Magnentus har tillsammans med Hyresgästföreningen Region Sydost tecknat en två-årig ramöverenskommelse om hyreshöjning. För att spegla hyresgästernas värderingar inkluderar överenskommelsen även tillägg i hyressättningssystemet Rätt Hyra gällande kravställning av förvaltningskvalitet.

Partnerna har kommit överens om att i genomsnitt höja hyran med 0.9% från och med den 1 januari 2017. För 2018 kommer hyror som utgångspunkt höjas med i genomsnitt 0.9% från och med den 1 januari. Hyrorna kommer därefter kunna justeras inom intervallet 0.6% - 1.2% beroende på förvaltningskvalitet, vilken kommer bedömas på sex parametrar;

  1. Jourtelefon efter kontorstid
  2. Serviceanmälan via web eller telefon dygnet runt
  3. Besöks- och öppettider på kundtjänst
  4. Miljöpolicy
  5. Schemalagd städning av trapphus, tvättstuga samt allmänna utrymmen
  6. Kontinuerligt uppdaterad information om händelser i fastigheten via egen hemsida eller Facebook

-          Vår ambition är att erbjuda våra hyresgäster excellent service. Det är vår förhoppning att genom denna överenskommelse säkerställa att vi levererar en kundupplevelse som motsvarar eller helst överträffar våra hyresgästers förväntningar, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden.

-          God kommunikation och bra service till våra hyresgäster är en självklarhet för oss. Vi ser därmed positivt på att vi gemensamt har tecknat en ramöverenskommelse som sträcker sig över två år där målsättningen är att vi på ett tydligare sätt ska spegla våra hyresgästers värderingar vad gäller förvaltingskvalité, säger Jonathan Karlsson, Hyresjurist på Hyresbostäder.

-          Denna överenskommelse är unik och sätter fokus på andra värderingar. Vi kommer fortsätta att jobba mer med vår förvaltningskvalité, och skapa mervärden för våra hyresgäster, säger Peter Lindmark, Fastighetschef på Eklöf Fastighets AB.

För varje parameter kan hyran komma att öka eller minska med 0.05% beroende på om parametern uppfyller ställda leveranskrav.

-          Vi gör det här för hyresgästernas bästa och för att man ska veta vilka hyror som gäller framöver. Dessutom är det viktigt att kvaliteten på boendet avgör framtidens hyror, säger Anita Andersson Landegren, förtroendevald i Hyresgästföreningen Region Sydost.

Kompletterande överenskommelse avseende slutlig justering av hyror för 2018 kommer att tecknas senast den 1 november 2017.

För mer information                                                    

Patrik Hall, VD, Heimstaden AB, 070-585 99 56
Anita Andersson Landegren, Förtroendevald Hyresgästföreningen Region Sydost, 073-349 64 52
Jonathan Karlsson, Hyresjurist, Hyresbostäder, tel 011-21 15 88
Peter Lindmark, Fastighetschef, Eklöf Fastighets AB, tel 011-28 58 52
Roger Ekström, vVD, Fastighets AB L E Lundberg, tel 0709-21 65 00
Magnus Malm, VD, Magnentus AB, tel 011-23 72 20