Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av 105 bostadsenheter i området Frederiksberg i Köpenhamn. Förvärvet sker genom bolagstransaktion och består av 105 ägarlägenheter belägna i 3 fastigheter.

Total bostadsyta uppgår till ca 9 500 kvm med en uthyrningsgrad på ca 100 % och bruttohyran uppgår till ca 12 mDKK.

8ffe45779d79f5fe_800x800ar.jpg 8d6a3bc1feff0d23_800x800ar.jpg

Säljare är NSF Denmark ApS (del av NREP fond) samt Northinvest ApS och köpeskillingen uppgår till ca 329 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 185 mDKK.

”Vi adderar nu ytterligare bra belägna bostadsenheter i den danska huvudstaden till vår portfölj. Efter förvärvet äger vi ca 1 100 ägarlägenheter och tror på en fortsatt positiv marknadsutveckling i Köpenhamn” säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

Tillträde sker den 14 oktober 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                                                         VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm                                            vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 17:30 CET.