Heimstaden slutför förvärvet av 1 038 lägenheter i Växjö för 735 miljoner.

Heimstaden AB (publ) koncernen slutför, genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden Bostad AB, det tidigare annonserade förvärvet av ett bostadsfastighetsbestånd i Växjö. Beståndet, som är beläget i Campus och Teleborg i Växjö, omfattar totalt 1 038 lägenheter och har en uthyrbar yta om ca 59 520 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 735 miljoner kronor vilket motsvarar ca 12 400 kr per kvadratmeter, Tillträde är planerat den 1 december 2016.

Beståndet är fullt uthyrt och har en genomsnittlig bostadshyra uppgående till 990 kr per kvadratmeter.

Förvärvet kommer att ske i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med koncernens finanspolicy.

”Vi har varit verksamma i mindre skala i Växjö sedan ett antal år och har nu äntligen kunnat komplettera med ett fint bestånd i två attraktiva stadsdelar. Det är glädjande att Växjö kommun valt att samarbeta med Heimstaden i denna transaktion. Heimstaden har nu genomfört transaktioner med de kommunala bolagen i Luleå, Skellefteå samt Växjö och vi ser fram emot fler positiva dialoger med kommuner och andra fastighetsägare runt om i Sverige” säger Patrik Hall, VD Heimstaden. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                  VD                                          0705-85 99 56     patrik.hall@heimstaden.com

Katarina Sonnevi       Senior Investment Manager   0704-41 15 35     katarina.sonnevi@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl. 09:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik PenserBankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com