Heimstaden gör kompletterande köp och förvärvar de centralt belägnafastigheterna Von Conow 46 samt Gotthard 3 i Malmö

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av två centralt belägna fastigheter i Malmö. Den totala ytan uppgår till 4 423 kvm bestående av 61 bostadslägenheter och butiker/lokaler i gatuplan

"Det är glädjande att vi kunnat förvärva dessa två vackra 30-talsfastigheter där Von Conow är uppförd av den legendariske byggmästaren Eric Sigfrid Persson. Lägenheterna är otroligt charmiga och väldigt yteffektiva. Vi tror att utvecklingen framöver på dessa objekt kommer att vara mycket gynnsam", säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager Heimstaden.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till 100 MSEK och tillträdet är planerat till den 30 september 2016. Försäljning sker genom bolagsöverlåtelse.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall          VD                                              0705-85 99 56   patrik.hall@heimstaden.com

Fredrik Årman   Senior Investment Manager        0705-90 04 77  fredrik.arman@heimstaden.com