Delårsrapport januari-juni 2016

  • Periodens hyresintäkter ökade till 395 mkr (376)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,4)
  • Driftnettot ökade till 201 mkr (179)
  • Finansnettot uppgick till -54 mkr (-86)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 188 mkr (108)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 370 mkr (650)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till -17 mkr (15)
  • Periodens resultat uppgick till 469 mkr (1 034)

”I förra kvartalsrapporten utlovade jag en positiv överraskning. Blev det någon? Absolut, vad sägs om sammanslagningen av Heimstadens fastighetsägande bolag i Sverige med det av Heimstaden delägda Nordhalla Fastigheter. Med Heimstadens majoritetsägande i detta nya bolag skapas ett av Sveriges absolut största bostadsbolag med nästan 18 000 bostadslägenheter och ett fastighetsvärde om ca 22 miljarder SEK", säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

”Vi har även gjort vårt första förvärv i Värnamo om 174 lägenheter och jag har goda förhoppningar att vi inom en snar framtid kan komplettera beståndet genom ytterligare förvärv. Jag har stor tro på Värnamo, denna natursköna småländska kommun, som är tänkt att bli en av stationerna längs den för tåg föreslagna höghastighetsbanan.

Endast dagar före denna kvartalsrapport publiceras släpptes ett pressmeddelande om att Nordhalla Fastigheter (kommande Heimstaden Bostad) tecknat en avsiktsförklaring med Växjöbostäder om att förvärva drygt 1 000 lägenheter, ca 60 000 kvm, i områdena Teleborg och Campus. Due Dilligence-process kommer nu att starta upp med gemensam intention om tillträde i december 2016.

Nordhalla Fastigheter (kommande Heimstaden Bostad) kommer även den 1 september att tillträda förvärvet av 1 278 lägenheter i Luleå”, fortsätter Patrik Hall 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                                  

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Magnus Nordholm

vVD Heimstaden AB

0705 – 29 31 44

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.