Victoria Park och Nordhalla avser förvärva 1 900 lägenheter i Växjö för drygt 1,5 miljarder

Victoria Park har tillsammans med Nordhalla tecknat en avsiktsförklaring med Växjöbostäder gällande förvärv av ett fastighetsbestånd om 1 900 lägenheter i Växjö till ett värde om drygt 1,5 miljarder kronor. Ambitionen är att slutgiltigt avtal signeras under september.   

Victoria Park avser att förvärva närmare 900 lägenheter med en yta om cirka 70 000 kvadratmeter belägna i stadsdelen Norr samt Araby.

Nordhalla avser att förvärva drygt 1 000 lägenheter med en yta om cirka 60 000 kvadratmeter belägna i stadsdelen Teleborg och på bostäder på Linnéuniversitetets Campusområde i Växjö.

Victoria Park och Nordhalla inleder nu en exklusiv så kallad Due Diligence-process med ambitionen att teckna slutgiltigt avtal under september med tillträde december 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Strand, VD Victoria Park, 070-588 16 61, peter.strand@victoriapark.se

Patrik Hall, VD Nordhalla AB, 070-585 99 56, patrik.hall@heimstaden.com

Per Schöldberg, ordf. Växjöbostäder, 070-869 49 25

Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, 070-825 05 94

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) och Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom Peter Strand och Patrik Halls försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2016 kl. 13.15.

Om Victoria Park AB

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till drygt 900 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 11 400 lägenheter, med ett marknadsvärde om ca 10,3 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Om Nordhalla Fastigheter AB

Nordhalla Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som erbjuder trygga och trivsamma bostäder med hög servicegrad i tillväxtregioner i Sverige. Med lokal förankring, långsiktigt förvaltningsarbete samt varsamt utvecklande av bostadsfastigheter skapar vi hållbara samhällen med människan i fokus. Bolaget grundades 2013 och ägs gemensamt av Alecta, Heimstaden, Ericssons Pensionsstiftelse samt Sandviks Pensionsstiftelse. Vi har ett fastighetsbestånd om 8 000 bostäder till ett värde om 6,2 miljarder kronor. Från och med 1 september 2016 kommer Nordhalla Fastigheter AB ingå i Heimstaden koncernen, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. För mer information, besök www.heimstaden.com 

Om Växjöbostäder

Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö och ett av de 15 största allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Totalt har vi ca 10 500 lägenheter, varav 2 300 studentlägenheter och ca 53 000 kvm lokaler.

Victoria Park AB (publ)

Box 2

201 20 Malmö

Tel 040-16 74 40

Org nr 556695-0738

www.victoriapark.se

Nordhalla Fastigheter AB

Ö Promenaden 7A

211 28 Malmö

Tel 0770-11 10 40

Org nr 556864-0873

www.nordhalla.se

Växjöbostäder AB

Norra Esplanaden 21

352 31 Växjö

Tel 0470-59 90 00

Org nr 556935-3534

www.vaxjobostader.se