Heimstaden gör sitt första förvärv i Värnamo

Heimstaden har idag förvärvat, och tillträtt, fastigheter i Värnamo.

Beståndet består av 10 fastigheter innehållande 174 bostadslägenheter och 35 kommersiella lokaler. Total yta är ca 19 300 kvm och säljare är VärnaBo Fastigheter AB.

Beståndets samlade hyresvärde uppgår till 21,7 MSEK med en uthyrningsgrad om 100% för bostäderna och 98,6% för de kommersiella lokalerna.

Merparten av fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Värnamo.

Vi har under en längre tid haft ögonen på Värnamo som vi anser är en intressant kommun, inte minst i med tanke på Sverigeförhandlingens avtal med kommunen gällande den nya höghastighetsjärnvägen genom Sverige. Det är glädjande att vi nu kan göra vårt första förvärv på orten, där vi tar över ett välskött bestånd, och hoppas kunna komplettera detta förvärv med ytterligare köp i Värnamo”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden

Transaktionsvärdet av affären uppgår till 268 MSEK och förvärvet genomförs initialt obelånat med egen kassa.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall          VD                                               0705-85 99 56     patrik.hall@heimstaden.com

Fredrik Årman   Senior Investment Manager        0705-90 04 77     fredrik.arman@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 13.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com