Delårsrapport januari-mars 2016

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 186 mkr (187)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,1)
  • Driftnettot uppgick totalt till 80 mkr (83)
  • Finansnettot förbättrades till -26 mkr (-45)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 83 mkr (36)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 139 mkr (207)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till -9 mkr (-29)
  • Periodens resultat ökade till 184 mkr (174)

”Vintern är passerad för denna gång och våren är fullt i antågande. Vi har lagt bakom oss det, för oss som bostadsbolag, driftskostnadsmässigt dyraste kvartalet. Ett kvartal som präglats av en mycket kall januari månad i södra Sverige och den sedvanliga snöröjningen och halkbekämpningen. Genom vårt kontinuerliga arbete med energieffektiviseringar och driftoptimering har vi, trots ett kallare klimat, kunnat minska vår normalårskorrigerade förbrukning med 2 % under Q1, vilket bådar gott för framtiden", säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

”Vår expansion i Danmark fortsätter och i mars tillträdde vi 436 ägarlägenheter i centrala Köpenhamn. I dagarna tillträder vi ytterligare en bostadsportfölj om 303 ägarlägenheter, vilken vi förvärvat av Danica Ejendomsselskap.

Nyproduktion är fortsatt aktuellt och i januari var det inflyttning i vår nyproducerade fastighet Vidar i centrala Malmö. I skrivande stund pågår även inflyttning i samägda, och av oss förvaltade, Nordhalla Fastigheters två nyproducerade hus i centrala Vetlanda. Bygglov har inlämnats för vindsproduktion i Malmö, förtätning i Lund och Ystad, alla i kommuner med kraftig bostadsbrist.”, fortsätter Patrik Hall

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                                  

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Magnus Nordholm

vVD Heimstaden AB

0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 klockan 12.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.