Heimstaden förvärvar 303 lägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av lägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker genom förvärv av bolag som äger ett väl beläget bestånd av 303 lägenheter i 3 fastigheter. Beståndet består av två fastigheter på Amager Strandvei och en i Valby.

Total bostadsyta är ca 29 000 kvm med en uthyrningsgrad på ca 100 % och bruttohyran uppgår till ca 48 mDKK.

Säljare är Danica Ejendomsselskap ApS och köpeskillingen uppgår till ca 980 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 720 mDKK.

”Portföljen kompletterar väl den fastighetsportfölj Heimstaden förvärvade i januari och gör att Heimstaden nu har en bra förvaltningsenhet i Köpenhamn. Totalt äger vi efter detta förvärv ca 900 lägenheter i Köpenhamn med mycket bra läge och kvalitet. Vi har en stark tro på bostadsmarknaden i de centrala delen av den Danska huvudstaden och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver.” säger Magnus Nordholm.

Tillträdet är planerat till slutet av april 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2016 klockan 13.30.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se