Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende förhandlingssamarbete

Heimstaden och Hyresgästföreningen har efter tidigare strandade hyresförhandlingar kommit överens om 2016-års hyresjustering i Norrköping. Samtidigt har partnerna tecknat en avsiktsförklaring för att finna en långsiktig samsyn och förståelse för varandras situationer och hur framtida förhandlingar mellan partnerna kan utvecklas.

Årets hyresförhandlingar i Norrköping har gått trögt och för drygt 12 000 lägenheter strandade förhandlingarna under januari månad. Heimstaden, med drygt 2 000 lägenheter, var först ut att frånträda hyresförhandlingarna sedan parterna stod långt ifrån varandra.

Efter en ömsesidig vilja att finna en överenskommelse som var acceptabel för båda parter, återupptogs diskussionerna som nu resulterat i att:

  • Hyran för samtliga lägenheter justeras med 1.2% från den 1 april 2016

  • De drygt 89% av hyresgästerna i Heimstaden och Fastighets AB Kretia som redan valt att betala in Heimstadens föreslagna justering om 1.2% från den 1 februari 2016, kommer att erhålla en återbetalning av justeringen för februari och mars på april månads hyresavi

- Jag är glad över att vi till sist kunde återuppta förhandlingarna och ta oss förbi det låsta läget, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden. Det åvilar ett stort ansvar på respektive part att få ett kollektivt förhandlingssystem att fungera. Tar inte parterna detta ansvar fullt ut och försöker finna minsta gemensamma nämnare som är acceptabel för båda parter kommer hela hyresförhandlingssystemet att haverera, fortsätter Patrik Hall.

- Vår avsiktsförklaring är en viktig del i vårt gemensamma ansvar att finna en långsiktig lösning och förståelse för varandras situationer. Genom en partsammansatt grupp är jag övertygad om att framtida förhandlingsarbete kommer utvecklas i en positiv riktning, säger Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Sydost.

För mer information                                                    

Patrik Hall
VD Heimstaden
Email: patrik.hall@heimstaden.com           
Tel: 0705-85 99 56                                  

Björn Johansson
Regionordförande Hyresgästföreningen
Email: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se
Tel: 0702-75 30 72