Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning

Heimstaden, en av Sveriges ledande förvaltare av hyresbostäder, och den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal för att stärka Heimstadens ledning med strategisk rådgivning i samband med Heimstadens expansiva tillväxtstrategi i Sverige.

Samarbetsavtalet innebär att Stefan Attefall ska bistå med rådgivning samt analys- och utredningarbete för att identifiera ytterligare tillväxtmöjligheter samt stärka Heimstadens roll som en ansvarstagande samhällsaktör gentemot näringsliv och kommuner.

  • Heimstaden är inne i en expansiv fas där vi ökar vårt bostadsbestånd kraftigt. Vi vill de kommande åren etablera oss och växa på flera orter genom främst förvärv men också via nybyggnation. Stefan Attefalls gedigna erfarenhet, kunskap och kontaktnät är en viktig del i våra ambitioner att växa och bidra till samhällsbyggandet, säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

  • Jag brinner för bostadsfrågorna, både för hur vi ska kunna bygga mer och hur vi kan skapa bra bostäder för alla. Utmaningen är att klara bostadsförsörjningen med höga sociala, ekonomiska och miljömässiga ambitioner – samtidigt. Med mitt engagemang i Heimstaden får jag bidra med min kunskap till ett offensivt företag som vill investera långsiktigt i hela Sverige, säger Stefan Attefall.

Stefan Attefall var fram till valet 2014 civil- och bostadsminister och har sammanlagt 19 års erfarenhet av riksdags- och regeringsarbete. Han har erfarenhet från många års engagemang i bostadspolitiska frågor, styrelseuppdrag i kommunala bostadsbolag samt rådgivningsuppdrag till byggföretag. Idag driver han eget företag med föreläsningar och rådgivning.

För mer information                                                    

Patrik Hall, VD Heimstaden                                             

Email: patrik.hall@heimstaden.com                                

Tel: 0705-85 99 56 

Stefan Attefall

Email: stefan.attefall@heimstaden.com

Tel: 0725-13 66 25

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 09.30.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.